Veiligheidsbladen

Hieronder vindt u extra downloads (additionele risicominimalisatie-materialen) voor patiënten en professionals.
U kunt het materiaal ook opvragen via dso.nl@centrafarm.nl.

Belangrijke informatie over gecombineerde hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen (de combinatie-pil) en het risico op bloedstolsels (trombose)

Belangrijke informatie over Leflunomide voor personen met een kinderwens - patiëntenfolder

Belangrijke informatie over Leflunomide voor personen met een kinderwens - artsenfolder

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die meisjes en vrouwen die zwanger kunnen worden, behandelen met valproaat - jaarlijks formulier voor meisjes en vrouwen die zwanger kunnen worden

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die vrouwelijke patiënten behandelen met valproaat - gids voor artsen, apothekers en andere zorgverleners

Belangrijke informatie voor meisjes en vrouwen die kinderen kunnen krijgen en die een medicijn gebruiken waar valproaat in zit, of hun ouder / verzorger - patiëntengids

Belangrijke informatie voor meisjes en vrouwen die valproaat gebruiken - patiëntenkaart

Belangrijke informatie voor artsen die Acitretine CF voorschrijven - artsenchecklist 

Belangrijke informatie voor artsen die Acitretine CF voorschrijven - artsenfolder

Belangrijke informatie voor apothekers die Acitretine CF verstrekken - apothekersfolder

Belangrijke informatie voor patiënten die Acitretine CF gebruiken - patiëntenfolder

Belangrijke informatie voor patiënten die Acitretine CF gebruiken - formulier

Belangrijke informatie over Acitretine voor personen met een kinderwens - anticonceptiefolder

Belangrijke informatie over Acitretine voor vrouwelijke patiënten - formulier

Belangrijke informatie voor artsen die Aripiprazol CF voorschrijven en apothekers die Aripiprazol verstrekken aan jongeren - informatiefolder

Belangrijke informatie voor jongeren die Aripiprazol CF gebruiken en hun ouders of verzorgers - informatiefolder

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten die Voriconazol CF gebruiken - checklist

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten die Voriconazol CF gebruiken - vraag en antwoordbrochure

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die tenofovir of emtricitabine/tenofovir voorschrijven aan paediatrische patiënten met HIV – brochure voor voorschrijvers

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die tenofovir of emtricitabine/tenofovir voorschrijven aan patiënten met HBV – brochure voor voorschrijvers

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die tenofovir of emtricitabine/tenofovir voorschrijven aan paediatrische patiënten met HBV – brochure voor voorschrijvers

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die tenofovir of emtricitabine/tenofovir of efavirenz/emtricitabine/tenofovir voorschrijven aan patiënten met HIV – brochure voor voorschrijvers

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die emtricitabine/tenofovir voorschrijven als profylaxe voor blootstelling (PrEp) - brochure voor voorschrijvers

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die emtricitabine/tenofovir voorschrijven als profylaxe voor blootstelling (PrEp) - controlelijst

Belangrijke informatie voor patiënten die emtricitabine/tenofovir gebruiken als profylaxe voor blootstelling (PrEp) - patiëntenfolder

Belangrijke informatie voor patiënten die emtricitabine/tenofovir gebruiken als profylaxe voor blootstelling (PrEp) - herinneringskaart

Belangrijke informatie voor patiënten die Mycofenolaat CF gebruiken - www.mycofenolaat-rmm.nl

Belangrijke informatie voor artsen die Mycofenolaat CF voorschrijven - www.mycofenolaat-rmm.nl

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die Bortezomib CF voorschrijven - Risicominimalisatie materiaal 

Belangrijke informatie Dasatinib CF voor artsen - informatiebrief

Belangrijke informatie Dasatinib CF voor groothandels, ziekenhuisapotheken en zorgverzekeraars - informatiebrief