Inkoopevent 2012

Nazendingen & leveringsproblemen: hoe lossen we dit samen op?

Op donderdag 1 november jl. werd voor de 4e keer het inkoopevent gehouden in de Passengers Terminal te Amsterdam.

Na de ontvangst werd iedereen in de zaal welkom geheten door de dagvoorzitter, Dhr. Pieter Knoester.

Op het programma stonden 4 sprekers.
Allard van Rijn van Alliance gaf o.a. aan dat een verbeterde communicatie tussen de groothandel en het ziekenhuis en tussen de groothandel en de leveranciers belangrijk is.
Doerine Postma van Farmanco legde het stappenproces uit bij een nazending. Hieruit bleek dat er vaker/sneller een melding zou moeten worden gedaan, dit kan via een meldingsformulier op hun site.
Erik Naus legde vol overtuiging uit hoe een logistiek proces verbeterd kan worden door een aantal stappen eruit te halen.
Melissa Buijens gaf een vurig betoog over een aantal redenen van leveringsproblemen en hoe er in het Erasmus MC mee om wordt gegaan.

Daarna was er een gezellige borrel en heerlijke walking dinner.
De evaluatieformulieren lieten zien dat het een zeer geslaagde dag is geweest en dat iedereen zeer te spreken was over het onderwerp.

We hebben de presentaties van alle sprekers ook op de site gezet zodat iedereen deze nog eens rustig kan bekijken.

Vriendelijke groeten, en tot volgend jaar!

Esther Boerema                        Bea de Haas
Centrafarm BV                         Fresenius Kabi

Hieronder vindt u de presentaties die zijn gehouden tijdens het inkoopevent 2012.

Presentatie Mevr. D. Postma / Farmanco
Presentatie Mevr. M. Buijens / EMC Rotterdam
Presentatie Dhr. A. van Rijn / Alliance Healthcare
Presenatie Dhr. E. Naus / Rhenus