dinsdag 15 februari 2011

Update vergoeding Colchicine CF 0,5 mg


Voor de Colchicine CF 0,5 mg tabletten is een vergoedingsaanvraag ingediend voor opname in bijlage 1B van het GVS.  Deze vergoedingsaanvraag is inmiddels afgerond en de vergoedingslimiet staat gepubliceerd in de Taxe van maart.