donderdag 30 juni 2011

Diclofenac Na CF 25 mg/ml injectievloeistof - ook I.V.


Er heeft een wijziging plaatsgevonden betreffende de wijze van toediening.  Dit naar aanleiding van de vele verzoeken uit de markt.  Voortaan mag de Diclofenac Na CF 25 mg/ml ook via de intraveneuze infusie toegediend worden net zoals het specialité Voltaren.