donderdag 30 juni 2011

Dexamethason CF 4 mg/ml injectievloeistof


De afgelopen jaren hebben wij veel vragen gehad over de naamgeving en sterkteaanduiding van de producten Dexamethasondinatriumfosfaat CF 5 mg/ml en Dexamethason CF 20 mg/ml.  Er is een oplossing gekomen door het product Dexamethasondinatriumfosfaat CF 5 mg/ml te wijzigen in een productnaam met een sterkteaanduiding van dexamethason base én met de hieruit voortvloeiende aanpassing van de samenstelling.  Per 1 augustus zal deze aanpassing zichtbaar zijn in de taxe.

ProductWerkzame stofVerp.RVGZ-IndexCF-Item
Dexamethason-
dinatriumfosfaat CF
5 mg/ml (oud)
3,8 mg dexamethason
base

Doos 10


50823


14055686


04497.43010


Dexamethason CF
4 mg/ml (nieuw)
4,0 mg dexamethason
base
Doos 10

107717

15607941

08886.43010


Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling
 via telefoonnumer 0800 - 47 82 876.