Nederland komt de pandemie beter door dan de buurlanden

  • 12-7-2022
  • Nieuws
  • Nederlanders ervaren een lagere impact op de mentale gezondheid na de Covid-pandemie in vergelijking met de rest van Europa; relatief laag risico op burn-out.

  • Het STADA Health Report 2022 is een representatief onderzoek met bijna 30.000 respondenten in 15 Europese landen. Het geeft inzicht in trends met betrekking tot mentale gezondheid, slaap en het vertrouwen in de gezondheidszorg.

  • "Het maakt ons trots dat Nederlanders zich staande houden tijdens de pandemie. Het STADA Health Report brengt ook verbeterpunten aan het licht. Centrafarm en de STADA group staan klaar om samen te werken met apothekers, artsen, patiënten en besluitvormers om deze bevindingen in te zetten voor de zorg en voor de gezondheid van mensen", aldus Jurgen Reijn, algemeen directeur Centrafarm.

Breda, 12 juli 2022 – Nederlanders hadden het minste last van stijgende stressniveaus tijdens de pandemie, zo blijkt uit het STADA Health Report 2022. Nederlanders zagen ook de minste impact op hun mentale gezondheid en het geluk in hun privéleven. Van alle 15 nationaliteiten gaven Nederlanders het minst vaak aan dat ze zich op de rand van een burn-out begaven.

Minder dan een op de vier (24%) volwassenen in Nederland zei dat hun stressniveau was toegenomen sinds het begin van de pandemie. Dat is het laagste aantal van alle 15 landen in het STADA Health Report 2022. Gemiddeld 37% van de Europeanen gaf aan dat hun stressniveau is verslechterd tijdens de Covid-pandemie.

Een vergelijkbaar percentage Nederlanders (23%) meldden een verslechtering van de mentale gezondheid tijdens de pandemie. Het op één na laagste percentage van alle landen. Meer dan drie op de vijf volwassenen in Nederland beschouwden hun mentale gezondheid als "goed". Dat is iets meer dan het gemiddelde van alle deelnemende landen samen (57%).

Nederlanders gaan goed om met verschuivingen in het werk- en privéleven

Nederlanders gingen in de afgelopen twee jaar beter om met veranderingen in zowel hun werk- als privéleven. Nederland was zelfs een uitzondering. Een meerderheid van de mensen (15%) gaf aan dat het geluk in hun privéleven was toegenomen dan dat het was afgenomen (14%) tijdens de pandemie. Op de werkvloer werden ook meer mensen gelukkiger (12%) dan ongelukkiger (10%).

Wanneer gekeken wordt naar de balans tussen werk en privé zit Nederland op hetzelfde niveau als het Verenigd Koninkrijk. Slechts 12% gaf aan dat de balans tussen werk en privé slechter was geworden sinds het begin van de pandemie. De positieve ontwikkelingen in de mogelijkheden om privé te combineren met een carrière worden bevestigd als het gaat over burn-out. In het Health Report geeft gemiddeld 18% van de respondenten aan op het punt te staan van een burn-out. In Nederland is dat maar 11%.

Daarentegen geven Nederlanders het vaakst aan dat ze al een burn-out hebben gehad; 22% zegt dat, tegenover slechts 15% gemiddeld in Europa.

"Het maakt ons trots dat Nederlanders zich staande houden tijdens de pandemie. Het STADA Health Report brengt ook verbeterpunten aan het licht. Centrafarm en de STADA group staan klaar om samen te werken met apothekers, artsen, patiënten en besluitvormers om deze bevindingen in te zetten voor de zorg en voor de gezondheid van mensen", aldus Jurgen Reijn, algemeen directeur Centrafarm.

Nederlanders lijken genoeg te hebben van het dragen van mondkapjes. Slechts 22% gaf aan van plan te zijn mondkapjes te blijven dragen op drukke plaatsen. Dit is het laagste percentage van alle deelnemende landen in het onderzoek. Het hoogste percentage werd behaald op de vraag of je van plan bent minder vaak mondkapjes te dragen. Daar spande de Nederlanders de troon. 35% gaf aan van plan te zijn de mondkapjes af te laten.

Sceptisch over het nemen van extra maatregelen tegen infecties

Nederlanders staan sceptisch tegenover het nemen van extra maatregelen die infecties kunnen verminderen. Slechts drie op de tien (30%) is van plan om in de toekomst meer desinfectiemiddelen te gebruiken. Dat is de laagste nationale score voor deze optie. Ruim een derde (36%) is van plan de handen grondiger te wassen dan voorheen. Dit is ver onder het Europese gemiddelde van 46%. Eén op de drie (33%) Nederlanders zei grote mensenmassa's en sociale bijeenkomsten meer te zullen mijden (Europees gemiddelde 41%) en 41% wil hoestende en niesende mensen mijden (gemiddelde 49%).

  • Nederlanders zijn minder bereid actie te ondernemen om hun mentale gezondheid te verbeteren.

  • Amper één op de vier (26%) Nederlanders probeert een slaaproutine te volgen. Dit is het laagste nationale aandeel in het Health Report. Het Europese gemiddelde bedroeg 42%.

  • Slechts 12% van de Nederlanders zegt aan holistische lichaamsbeweging te doen, zoals yoga of pilates, om hun mentale gezondheid te verbeteren. Het laagste nationale aandeel en slechts de helft van het gemiddelde van 24% in het onderzoek.

Over STADA Arzneimittel AG

Het hoofdkantoor van STADA Arzneimittel AG is gevestigd in Bad Vilbel, Duitsland. Het bedrijf richt zich op een drie-pijler strategie bestaande uit generieke geneesmiddelen, specialty pharma en consumentengezondheidsproducten. Wereldwijd verkoopt STADA Arzneimittel AG zijn producten in ongeveer 120 landen. In 2021 behaalde STADA een groepsomzet van EUR 3.249,5 miljoen en rapporteerde het een winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van EUR 776,5 miljoen. Op 31 december 2021 had STADA wereldwijd 12.520 mensen in dienst.

Additional information for journalists
STADA Arzneimittel AG - Media Relations
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel - Germany
Phone: +49 (0) 6101 603-165
Fax: +49 (0) 6101 603-215
E-Mail: press@stada.de

Additional information for capital market participants
STADA Arzneimittel AG - Investor & Creditor Relations
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel – Germany
Phone: +49 (0) 6101 603-4689
Fax: +49 (0) 6101 603-215
E-mail: ir@stada.de