Voorlichtingsmaterialen

Hieronder vindt u extra downloads van additionele Risico Minimalisatie Materialen (aRMM) voor patiënten en professionals.
U kunt het materiaal ook opvragen via [email protected].

Op alfabetische volgorde:

Acitretine

Belangrijke informatie voor apothekers die Acitretine CF verstrekken

Acitretine

Belangrijke informatie voor artsen die Acitretine CF voorschrijven

Acitretine

Belangrijke informatie voor patiënten die Acitretine CF gebruiken

Ambrisentan

Informatie voor patiënten die Ambrisentan gebruiken

Centrafarm hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen

Anticonceptiemiddelen

Belangrijke informatie over gecombineerde hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen (de combinatie-pil) en het risico op bloedstolsels (trombose)

Dasatinib

Belangrijke informatie Dasatinib CF voor artsen

Dasatinib

Belangrijke informatie Dasatinib CF voor groothandels, ziekenhuisapotheken en zorgverzekeraars

Emtricitabine/Tenofovir

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die Emtricitabine/Tenofovir voorschrijven als profylaxe voor blootstelling (PrEp)

Emtricitabine/Tenofovir

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die Emtricitabine/Tenofovir voorschrijven als profylaxe voor blootstelling (PrEp)

Emtricitabine/Tenofovir

Belangrijke informatie voor patiënten die Emtricitabine/Tenofovir gebruiken als profylaxe voor blootstelling (PrEp)

Emtricitabine/Tenofovir

Belangrijke informatie voor patiënten die Emtricitabine/Tenofovir gebruiken als profylaxe voor blootstelling (PrEp)

Fentanyl

Belangrijke informatie voor patiënten over Fentanyl

Fentanyl

Belangrijke informatie voor artsen over Fentanyl

Lecigon

Aandachtspunten bij de veiligheid van Lecigon en de voorbereiding, plaatsing en nazorg van de PEG-J sonde

Lecigon

Handleiding verzorging PEG-J sonde

Lecigon

Korte handleiding met informatie over de pomp en de verzorging van de PEG-J sonde voor de patiënt en de verzorgers van de patiënt.

Lecigon

Best Pratice Patient Aftercare

Leflunomide

Belangrijke informatie over Leflunomide voor personen met een kinderwens

Leflunomide

Belangrijke informatie over Leflunomide voor personen met een kinderwens

Lenalidomide voor gezondheidszorgbeoefenaars

Lenalidomide

Belangrijke informatie voor gezondheidsbeoefenaars die Lenalidomide voorschrijven. 

Lenalidomide voor patiënten

Lenalidomide

Belangrijke informatie voor personen die Lenalidomide gebruiken.

Pirfenidon

Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico’s van Pirfenidon te beperken of te voorkomen.

Quetiapine

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die Quetiapine voorschrijven

Valproaat

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die vrouwelijke patiënten behandelen met Valproaat

Valproaat

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die meisjes en vrouwen die zwanger kunnen worden, behandelen met Valproaat

Valproaat

Belangrijke informatie voor meisjes en vrouwen die kinderen kunnen krijgen en die een medicijn gebruiken waar Valproaat in zit, of hun ouder / verzorger

Valproaat

Belangrijke informatie voor meisjes en vrouwen die Valproaat gebruiken

Voriconazol

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten die Voriconazol CF gebruiken

Voriconazol

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten die Voriconazol CF gebruiken

Ximluci

Informatie over de behandeling met ranibizumab

Ximluci

Informatie voor de patiënt