Voorlichtingsmaterialen

Hieronder vindt u extra downloads van additionele Risico Minimalisatie Materialen (aRMM) voor patiënten en professionals.
U kunt het materiaal ook opvragen via dso.nl@centrafarm.nl.

 

Centrafarm hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen

Anticonceptiemiddelen

Belangrijke informatie over gecombineerde hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen (de combinatie-pil) en het risico op bloedstolsels (trombose)

Leflunomide

Belangrijke informatie over Leflunomide voor personen met een kinderwens

Leflunomide

Belangrijke informatie over Leflunomide voor personen met een kinderwens

Valproaat

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die meisjes en vrouwen die zwanger kunnen worden, behandelen met Valproaat

Valproaat

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die vrouwelijke patiënten behandelen met Valproaat

Valproaat

Belangrijke informatie voor meisjes en vrouwen die kinderen kunnen krijgen en die een medicijn gebruiken waar Valproaat in zit, of hun ouder / verzorger

Valproaat

Belangrijke informatie voor meisjes en vrouwen die Valproaat gebruiken

Acitretine

Belangrijke informatie voor patiënten die Acitretine CF gebruiken

Acitretine

Belangrijke informatie voor artsen die Acitretine CF voorschrijven

Acitretine

Belangrijke informatie voor apothekers die Acitretine CF verstrekken

Fentanyl

Belangrijke informatie voor patiënten over Fentanyl

Fentanyl

Belangrijke informatie voor artsen over Fentanyl

Voriconazol

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten die Voriconazol CF gebruiken

Voriconazol

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten die Voriconazol CF gebruiken

Tenofovir

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die Tenofovir voorschrijven aan paediatrische patiënten met HIV

Tenofovir

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die Tenofovir voorschrijven aan paediatrische patiënten met HBV

Emtricitabine/Tenofovir

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die Emtricitabine/Tenofovir voorschrijven als profylaxe voor blootstelling (PrEp)

Emtricitabine/Tenofovir

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die Emtricitabine/Tenofovir voorschrijven als profylaxe voor blootstelling (PrEp)

Emtricitabine/Tenofovir

Belangrijke informatie voor patiënten die Emtricitabine/Tenofovir gebruiken als profylaxe voor blootstelling (PrEp)

Emtricitabine/Tenofovir

Belangrijke informatie voor patiënten die Emtricitabine/Tenofovir gebruiken als profylaxe voor blootstelling (PrEp)

Dasatinib

Belangrijke informatie Dasatinib CF voor artsen

Dasatinib

Belangrijke informatie Dasatinib CF voor groothandels, ziekenhuisapotheken en zorgverzekeraars

Ambrisentan

Informatie voor patiënten die Ambrisentan gebruiken

Quetiapine

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die Quetiapine voorschrijven