Voorlichtingsmaterialen

Hieronder vindt u extra downloads van additionele Risico Minimalisatie Materialen (aRMM) voor patiënten en professionals.
U kunt het materiaal ook opvragen via dso.nl@centrafarm.nl.

 

Belangrijke informatie over gecombineerde hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen (de combinatie-pil) en het risico op bloedstolsels (trombose)

Belangrijke informatie over Leflunomide voor personen met een kinderwens

Belangrijke informatie over Leflunomide voor personen met een kinderwens

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die meisjes en vrouwen die zwanger kunnen worden, behandelen met valproaat

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die vrouwelijke patiënten behandelen met valproaat

Belangrijke informatie voor meisjes en vrouwen die kinderen kunnen krijgen en die een medicijn gebruiken waar valproaat in zit, of hun ouder / verzorger

Belangrijke informatie voor meisjes en vrouwen die valproaat gebruiken

Belangrijke informatie voor patiënten die Acitretine CF gebruiken

Belangrijke informatie voor artsen die Acitretine CF voorschrijven

Belangrijke informatie voor apothekers die Acitretine CF verstrekken

Belangrijke informatie voor patiënten over Fentanyl

Belangrijke informatie voor artsen over Fentanyl

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten die Voriconazol CF gebruiken

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten die Voriconazol CF gebruiken

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die tenofovir voorschrijven aan paediatrische patiënten met HIV

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die tenofovir voorschrijven aan paediatrische patiënten met HBV

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die emtricitabine/tenofovir voorschrijven als profylaxe voor blootstelling (PrEp)

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die emtricitabine/tenofovir voorschrijven als profylaxe voor blootstelling (PrEp)

Belangrijke informatie voor patiënten die emtricitabine/tenofovir gebruiken als profylaxe voor blootstelling (PrEp)

Belangrijke informatie voor patiënten die emtricitabine/tenofovir gebruiken als profylaxe voor blootstelling (PrEp)

Belangrijke informatie Dasatinib CF voor artsen

Belangrijke informatie Dasatinib CF voor groothandels, ziekenhuisapotheken en zorgverzekeraars

Informatie voor patiënten die ambrisentan gebruiken

Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die quetiapine voorschrijven