Jaarlijks wordt met het STADA Health Report onderzocht welke onderwerpen ons bezighouden met betrekking tot onze gezondheid.

De vroege zomer in Europa, 2021: In heel Europa waren de vaccinatieprogramma's op volle toeren, met het vooruitzicht dat het leven weer zou worden zoals we het kenden vóór de pandemie. Maar heeft het virus onze manier van leven onomkeerbaar veranderd? Door 30.000 mensen in 15 landen gedetailleerde vragen te stellen, bracht het STADA Health Report in 2021 de onmiddellijke korte termijneffecten van de pandemie op het leven van de Europeanen aan het licht. Hoe het hun geestelijke en algemene gezondheid beïnvloedde. Over oude gewoonten die werden opgegeven en gewoonten die daarvoor in de plaats kwamen. Ook de veerkracht van Europa en de bereidheid om in actie te komen werd gemeten. Hoe bereid waren ze om zich aan de regels te houden.

Een jaar later heeft STADA de Europeanen gepeild op de langetermijneffecten van de pandemie.  Ze vroegen naar het Europese gezondheidslandschap: Hoe is het gesteld met de geestelijke gezondheid? Wat baart men zorgen? Hebben ze meer aandacht voor hun gezondheid? Waar liggen de Europeanen 's nachts wakker van? En tot wie wenden zij zich voor steun? Alle antwoorden zijn te vinden in het STADA Health Report 2022.

Mentale gezondheid en stress

De eerste effecten van de pandemie op de geestelijke gezondheid van de Europese bevolking kwamen al aan het licht in het rapport van vorig jaar. De stress- en angstniveaus stegen. Het burn-outcijfer was grotendeels hetzelfde gebleven als in eerdere enquêtes. De gevolgen op lange termijn moeten zich nog openbaren, maar het blijft een feit: Geestelijke gezondheidsproblemen zijn een wijdverbreide ziekte - en dat is al een tijdje zo.

 

 

Staat Europa aan de rand van een crisis in de geestelijke gezondheidszorg?

  • Stressniveau naar eigen zeggen stijgt van 25 naar 37 procent
  • Mensen onder de 25 hebben het zwaarder dan andere leeftijdsgroepen
  • Aantal Europeanen met burn-out ervaring stijgt tot 59 procent
  • Meer dan 1 op de 3 Europeanen heeft moeite om de hele nacht door te slapen

 

 

De geestelijke gezondheid van veel Europeanen heeft te lijden gehad onder de Coronapandemie. Vorig jaar zei een op vier dat zijn stressniveau aanzienlijk was gestegen sinds de uitbraak van het virus. Een trend die zich de afgelopen 12 maanden heeft voortgezet. Deze ontwikkelingen zijn niet uitsluitend aan de pandemie toe te schrijven. De geestelijke gezondheid van de Europese bevolking was al niet al te best. Zelfs vóór de Covid-pandemie lag het percentage mensen dat aan een burn-out leed al boven de 50 procent. Mensen die op de rand van een burn-out staan of op zijn minst met dat gevoel bekend te zijn zijn hierbij inbegrepen. Vandaag de dag heeft het Europese gemiddelde een recordhoogte van bijna 60 procent bereikt. In veel opzichten lijkt Covid de geestelijke gezondheidsproblemen die al jaren boven ons hoofd opdoemen, alleen maar te hebben verergerd.

Vertrouwen en de apotheek van de toekomst

In tijden van nepnieuws en verkeerde informatie die overal vandaan komt zijn betrouwbare bronnen belangrijker dan ooit. Een zekere mate van voorzichtigheid en scepsis lijkt verstanding. Hett blijkt dat nogal wat Europeanen het moeilijk hebben om zelfs de mening van medische deskundigen te vertrouwen als het om gezondheidskwesties gaat. Maar in wie stellen zij hun vertrouwen als het gaat om informatie over gezondheid? En wat betekent dit in het grotere geheel. Wat is de status van de conventionele geneeskunde en de tevredenheid over de Europese gezondheidszorg in het algemeen? Zijn we op weg naar een omslagpunt wat betreft het vertrouwen in onze medische stelsels?

 


Covid-bevlieging of systematische tijdbom? Europees vertrouwen in conventionele gezondheidszorg daalt

  • Tevredenheid met betrekking tot de gezondheidszorg daalt van 71 naar 64 procent
  • Lichte daling vertrouwen in conventionele geneeskunde
  • Huisartsen worden als meest betrouwbare medische beroepsbeoefenaren beschouwd
  • De apotheek van de toekomst moet individuele zorg combineren met het gemak van digitalisering

 

 

De 2021 editie van het STADA Health Report liet duidelijk zien dat de Europese bevolking bereid was minder kritisch te zijn in moeilijke tijden. In het afgelopen jaar is hun tevredenheid echter behoorlijk gedaald. Vandaag de dag is slechts 64 procent tevreden over de gezondheidszorg in hun land. Een algemene daling met zeven procent in vergelijking met 2021. Gedeeltelijk kan dit te maken hebben met de lage scores in Kazachstan (25 procent) en Roemenië (31 procent). Die niet denamen aan de enquête van 2021.  In landen die al langer deelnemen werden ook daling gesignaleerd zoals in Servië (31 procent) en Polen (36 procent). Deze landen staan onderaan als het gaat om tevredenheid. Servië het sterkst gedaald: 49 procent van de burgers gaf het Servische zorgstelsel een duim omhoog, nu geldt dat nog voor 31 procent. Andere vermeldenswaardige landen zijn het Verenigd Koninkrijk (daling van 16 procent), Oostenrijk (daling van 13 procent), Frankrijk, Portugal en Tsjechië (daling van elk 9 procent). Aan de andere kant van het spectrum is de tevredenheid het grootst in België (86 procent), Zwitserland (84 procent) en Nederland (83 procent). Interessant is dat Nederland ook het enige land is waar de tevredenheid over het nationale zorgstelsel het afgelopen jaar is toegenomen.

 

Opzet van het onderzoek

Het STADA Health Report werd oorspronkelijk opgezet als een Duits onderzoek naar de "gezondheidsvaardigheden" van het land. In de afgelopen jaren is het uitgegroeid tot een van de meest uitgebreide gezondheidsonderzoeken op het Europese continent. Na zijn internationale debuut in 2018 heeft het de impact van belangrijke debatten en gebeurtenissen op de gezondheid en geestesgesteldheid van de Europese bevolking getoond. Het Gezondheidsrapport is een betrouwbare stemmingsbarometer om de mening van de Europese bevolking te polsen. Het Health Report is zowel het tastbare verlengstuk als het bewijs is van STADA's doel om te zorgen voor de gezondheid van mensen als een betrouwbare partner.

 

 

Steekproef en methodologie 2022

De grensoverschrijdende enquête van dit jaar werd door InSites Consulting uitgevoerd via een online vragenlijst van medio maart tot medio april 2022 in de volgende 15 landen: Oostenrijk, België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Kazachstan, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Kazachstan en Roemenië namen dit jaar voor het eerst deel. Met ongeveer 2 000 respondenten in elk land omvatte het panel in totaal 29 637 mensen in de leeftijd van 18 tot 99. Zoals altijd zijn de resultaten representatief voor de kenmerken leeftijd, geslacht en regio.

De vragenlijst omvatte meer dan 30 vragen uit zeven verschillende categorieën:

Gezondheidszorg en professionals

Preventieve gezondheid

Kwaliteit van slapen

Mentale gezondheid

Digitaal en technologie

Voeding en dieet

Duurzaamheid