Vergoeding Lecigon

  • 5-8-2022
  • Nieuws
Breda, 1 augustus 2022

Vanaf 1 augustus 2022 maakt het geneesmiddel Lecigon® (levodopa, carbidopa, entacapon) onderdeel uit van het in Nederland verzekerde pakket. Dit receptplichtig geneesmiddel wordt op de markt gebracht door Centrafarm, onderdeel van de STADA groep, en is gericht op behandeling van gevorderde ziekte van Parkinson. Het wordt gebruikt wanneer de ziekte erg is en als medicijnen die via de mond worden ingenomen niet langer goed werken.1,2 Lecigon combineert drie componenten in een gel die via een pomp wordt toegediend in de dunne darm.1 Meer informatie is te vinden op: https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/bijsluiters/h126934.pdf


Referenties
1. Bijsluiter Lecigon®, oktober 2021; 2. Handleiding Crono® LECIG pomp.
NL-NEUR-06 / 1 augustus 2022