Privacystatement

Centrafarm B.V. verwerkt uw (persoonlijke) gegevens uiterst zorgvuldig.

Alle door u verstrekte (persoonlijke) gegevens worden door Centrafarm B.V. opgeslagen en gebruikt voor haar bedrijfsuitvoering. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Ten bate van ‘gebruikers herkenning’, ‘persoonlijke aanbiedingen’ e.d. gebruikt Centrafarm B.V. de technische gegevens van uw computer en/of uw IP-adres.

Centrafarm B.V. maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies maken het mogelijk om computers te herkennen. Met alleen cookies is het niet mogelijk om personen te herkennen of te identificeren. U kunt uw browser zodanig instellen dat u het gebruik van cookies niet toestaat. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Ons privacy beleid is van toepassing op alle websites die eigendom zijn van en beheerd worden door Centrafarm B.V.  Websites die buiten het beheer van Centrafarm B.V. vallen (externe websites, links/verwijzingen naar websites van derden) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Centrafarm B.V. Raadpleeg altijd de privacy verklaring van de externe website, alvorens persoonsgegevens in te vullen. Centrafarm B.V. is niet aansprakelijk voor het privacy beleid van externe websites.

Op die plekken waar het mogelijk is om in het openbaar vragen te stellen en/of reacties te plaatsen, dient u extra zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Blijf er altijd van bewust dat uw gegevens op die openbare plekken beschikbaar (kunnen) zijn voor andere gebruikers.

U kunt Centrafarm B.V. schriftelijk opdracht geven uw gegevens uit de database te verwijderen.

Centrafarm B.V. heeft het recht om het privacy beleid, zonder opgaaf van redenen, aan te passen. Hiervan ontvangt u geen persoonlijk bericht.

Wanneer u vragen hebt over ons beleid met betrekking tot uw privacy, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of contact opnemen met:

Centrafarm B.V.
o.v.v. Privacy beleid
Postbus 289
4870 AG Etten-Leur

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrafarm B.V., is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

® 2021, Centrafarm B.V. Alle rechten voorbehouden.

 

Download hier de volledige privacy statement