Voorlichtingsmaterialen

Hieronder vindt u extra downloads van additionele Risico Minimalisatie Materialen (aRMM) voor patiënten en professionals.
U kunt het materiaal ook opvragen via dso.nl@centrafarm.nl.

Veiligheidsbladen

 
Belangrijke informatie over gecombineerde hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen (de combinatie-pil) en het risico op bloedstolsels (trombose)
>> Download informatie
Belangrijke informatie over Leflunomide voor personen met een kinderwens
>> Download patiëntenfolder
Belangrijke informatie over Leflunomide voor personen met een kinderwens
>> Download artsenfolder
Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die meisjes en vrouwen die zwanger kunnen worden, behandelen met valproaat
>> Download jaarlijks formulier voor meisjes en vrouwen die zwanger kunnen worden
Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die vrouwelijke patiënten behandelen met valproaat
>> Download gids voor artsen, apothekers en andere zorgverleners
Belangrijke informatie voor meisjes en vrouwen die kinderen kunnen krijgen en die een medicijn gebruiken waar valproaat in zit, of hun ouder / verzorger
>> Download de patiëntengids
Belangrijke informatie voor meisjes en vrouwen die valproaat gebruiken
>> Download de patiëntenkaart
Belangrijke informatie voor patiënten die Acitretine CF gebruiken
>> Download de herinneringskaart
Belangrijke informatie voor artsen die Acitretine CF voorschrijven
>> Download de checklistbevestigingsformulier
Belangrijke informatie voor apothekers die Acitretine CF verstrekken
>> Download de apothekerschecklist
Belangrijke informatie voor patiënten over Fentanyl
>> Download de informatie
Belangrijke informatie voor artsen over Fentanyl
>> Download de informatie
Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten die Voriconazol CF gebruiken
>> Download de checklist
Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten die Voriconazol CF gebruiken
>> Download de vraag- en antwoordbrochure
Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die tenofovir voorschrijven aan paediatrische patiënten met HIV
>> Download de brochure voor voorschrijvers
Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die tenofovir voorschrijven aan paediatrische patiënten met HBV
>> Download de brochure voor voorschrijvers
Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die emtricitabine/tenofovir voorschrijven als profylaxe voor blootstelling (PrEp)
>> Download de brochure voor voorschrijvers
Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die emtricitabine/tenofovir voorschrijven als profylaxe voor blootstelling (PrEp)
>> Download de controlelijst
Belangrijke informatie voor patiënten die emtricitabine/tenofovir gebruiken als profylaxe voor blootstelling (PrEp)
>> Download de patiëntenfolder
Belangrijke informatie voor patiënten die emtricitabine/tenofovir gebruiken als profylaxe voor blootstelling (PrEp)
>> Download de herinneringskaart
Belangrijke informatie Dasatinib CF voor artsen
>> Download de informatiebrief
Belangrijke informatie Dasatinib CF voor groothandels, ziekenhuisapotheken en zorgverzekeraars
>> Download de informatiebrief
Informatie voor patiënten die ambrisentan gebruiken
>> Download patiëntenfolder
Belangrijke informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars die quetiapine voorschrijven
>> Download de brochure voor voorschrijvers